องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นางัว
อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ53-10-16 อต.16ใบเสร็จรับเงิน (อบต.2สำเนา 300 แผ่น)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 53-10-16 อต.16 ใบเสร็จรับเงิน (อบต.2สำเนา 300 แผ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
insert_drive_file เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
insert_drive_file ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านนาคอย หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117
insert_drive_file เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเว็บไซต์พร้อมโดเมน อบต.นางัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม (นม) โรงเรียน ประจำ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอินเทอร์เน็ต ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 15 รายกา่ร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ HP สำหรับรุ่น HP1102 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
61 - 80 (ทั้งหมด 255 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13