องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นางัว
อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
account_box คณะผู้บริหาร
นายศิลป ประกิ่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว
โทร : 088-5389686
นายจักรี โคตมิตร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว
โทร : 062-1092269
นายไสว บุตรราช
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว
โทร : 096-9578969
นายไพทวี ศรีสุทัศน์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว
โทร : 087-2229903