องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นางัว
อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
ท่านสามารถติดต่อสอบถามเราได้ตามที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว เลขที่ 151 หมู่ 5 ตำบลนางัว ถนนสายนาหว้า-ดอนเชียงบาน อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม หมายเลขโทรศัพท์ ส่วนราชการ 042-190247 สำนักปลัด 042-190120 กองการศึกษา 042-190295 กองช่าง 042-190134 อปพร. 042-190249 กองคลัง เว็บไซต์ : www.nangua-npm.go.th E-mail : saraban@nangua-npm.go.th
แผนที่หน่วยงาน


× องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว