องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นางัว
อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
account_box กองช่าง
นายศุภพงศ์ ทัศนพงศ์
ผู้อำนวยกองช่าง
โทร : 098-6467176
นายวีระเดช ประกิ่ง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 0872278282
นายศุภชัย โคตพรม
ผช.จพง.ธุรการ
โทร : 091-0730681
นายกฤษณะ ประกิ่ง
ผช.ช่างโยธา
โทร : 098-7273431
นายวสันต์ เรืองเดช
ผช.ช่างไฟฟ้า
โทร : 088-6256505
นางสาวจินตนา แว่นแคว้น
ผช.ช่างสำรวจ
โทร : 093-7177732