องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นางัว
อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file รายงานการจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12
find_in_page หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
photo ประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
photo ประกาศ เรื่อง ปิดสำนักงานชั่วคราว poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมศูนย์ฝึกอาชีพทอผ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครเด็กและเยาวชนเพื่อคัดเลือกเป็นคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลนางัว poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
photo ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว เรื่อง การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว เรื่อง ขอความร่วมมือในการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัญญวรี นารีรัตนราชกัญญา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
insert_drive_file แผนงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานลดใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศผลมาตรการการลดใช้พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านอูนนา หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านนาคอย หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านนาคอย หมู่ที่ 13 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
insert_drive_file ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านนาคอย หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านอูนนา หมู่ที่ 11 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
insert_drive_file ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านนากะทืม หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159
1 - 20 (ทั้งหมด 77 รายการ) 1 2 3 4