องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นางัว
อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงรอบบ่อขยะบ้านอูนนา หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว เรื่อง ราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนกุง หมู่ที่ 9 ไปบ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว เรื่อง ประกาศผลการสอบบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
photo เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลนางัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนางัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผูัมีสิทธิ์สอบแข่งขันภาค ก ภาค ข และ ภาค ค poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนางัว poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
insert_drive_file รายงานการจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 99
find_in_page หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
photo ประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
1 - 20 (ทั้งหมด 94 รายการ) 1 2 3 4 5