messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นางัว
อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการและ(กองช่าง) และผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ(กองคลัง) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว สมัยสามัญ สมัยที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
ภดส.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
ประกาศรายชื่อผู้อยู่ในข่ายที่จะต้องเสียภาษี ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
ประกาศ การยื่นแบบพิมพ์แสดงรายการทรัพย์สินและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
ประกาศจัดตั้งศูนย์ OSS poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
ประกาศใช้แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว เรื่อง แผนจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26
ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลนางัว ปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
คำสั่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ OSS
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีแปรสภาพหรือทำลาย poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
1 - 20 (ทั้งหมด 140 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7

× องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว