องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นางัว
อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว เลขที่ 151 หมู่ 5 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านอูนนา หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 12 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านสามัคคี หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านนากะทืม หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านอูนนา หมู่ที่ 11 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านนาคอย หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านนาคอย หมู่ที่ 13 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านนาคอย หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ จำนวน 1 บ่อ บ้านนากระทืม หมู่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ 12
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิดบ้านนาคอย หมู่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างขยายท่อประปา บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านนาคอย หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างขยายท่อประปา บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างขยายท่อสประปา บ้านโนนสะอาด หมู่ที่12 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอูนนา หมู่ 11 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ จำนวน 2 บ่อ บ้านอูนนา หมู่ 3
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านอูนนา หมู่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
1 - 20 (ทั้งหมด 60 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางสาวปิยนุช ทองมี
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.นางัว
นางสาวปิยนุช ทองมี
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.นางัว
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 92