องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นางัว
อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวปิยนุช ทองมี
ปลัด อบต.
โทร : 089-7698821
จ่าเอกสินธ์สมุทร์ รักษาเคน
รองปลัด อบต.
โทร : 083-1407715
- ว่าง -
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
นายธนภัทร ประพัศรางค์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 087-8052051
นางสาวจิรวรรณ ด่างเกษี
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวทัศนีย์ โคตพรม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 087-0861885
นายศุภพงศ์ ทัศนพงศ์
ผู้อำนวยกองช่าง
โทร : 098-6467176
นางสาวพัชรี บัวเดช
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


× องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว