องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นางัว
อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
image vat
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว เขตเลือกตั้งที่ 9(บ้านโนนสะอาดหมู่ที่ 12) [2 กุมภาพันธ์ 2567]
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2567 [21 ธันวาคม 2566]
ประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุ [10 ตุลาคม 2566]
วันดินโลก [19 กรกฎาคม 2566]
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [5 เมษายน 2566]
เพื่อความโปร่งใส [14 มีนาคม 2566]
รวมพลังเพื่อสร้างจุดเปลี่ยน [14 มีนาคม 2566]
ประชาสัมพันธ์การกระทำอันเป้นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ [10 มกราคม 2566]
1 1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว