องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นางัว
อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว เรื่อง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file เรื่องประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบาทสมเด็จพระปรเมนรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุก (ดีเซล) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ สองล้อแบบ ดับเบิ้ลแค็บ (4 ประตู) จำนวน 1 คัน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำ บ้านโนนกุง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file เรื่อง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ตรายางในตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า สิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอูนนา หมู่ที่ 11,3 โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ตรายางประทับหมึกในตัว จำนวน 9 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการรับเสด็จ พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนรากัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา (พรมลูกฟูกสีแดง จำนวน 2 ม้วน (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Canon รุ่น LBP 6000/6030 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file รื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2565 - 15 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการรับเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน ราชกัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
insert_drive_file เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษเอ 4 จำนวน 100 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106
1 - 20 (ทั้งหมด 234 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12