messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง หมึกในตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาย้ายเสาไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้าภายในองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำขนมตะโก้ ขนมหยกมณี ขนมสามกษัตริย์ ตามโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบหอกระจายข่าวและเพิ่มจุดหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ย้อมผ้าจากธรรมชาติ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อเติมน้ำรถบรรทุกน้ำ รถดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ บ้านนาคอย หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ บ้านนากระทืม หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 43
1 - 20 (ทั้งหมด 423 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

× องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว