องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นางัว
อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมประตูห้องกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสามัคคี หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนพร้อมสังฆทาน ตามโครงการสงเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานตราประทับแบบแปลนกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาย้ายแอร์กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล โครงการจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อทรายอะเบทและสารเดลต้าเมทริน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมแก้ไขโปรแกรมโน๊ตบุ๊กกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาลงโปรแกรม Windows เครื่องคอมพิวเตอร์กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์แอร์ พร้อมเช็คเปลี่ยนล้างระบบเติมน้ำยาแอร์ เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศพร้อมเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ / จัดหาแบตเตอรี่ ประจำรถกู้ชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 - 30 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ สำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 22
1 - 20 (ทั้งหมด 255 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13