องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นางัว
อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
account_box สมาชิกสภา อบต.
นายคมสัน โคตพรม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว
โทร : 098-5908016
นายวีระชัย นาโควงค์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว
โทร : 089-8635803
นางสาวปิยนุช ทองมี
เลขานุการสภาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว
นายทวีศักดิ์ ประกิ่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
โทร : 093-3193620
นายบุญตา อุสาพรหม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
โทร : 092-8342819
นายทักษิณ พันธนู
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
โทร : 097-9234688
นายบุญหลาย ชมภู
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
โทร : 080-7586532
นายสมจิตร อุสาพรหม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
โทร : 061-2757751
นายไพวรรณ ประกิ่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
โทร : 062-5139234
นายสุกิจ นาโควงศ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12
โทร : 061-0759022
นายภูมิเดช วงศรีชู
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13
โทร : 063-0049023


× องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว