องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นางัว
อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file เอกสารประกอบโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านอูนนา หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านอูนนาหมู่ที่ 11 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นพ.3053 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สาย นพ.3053 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124
insert_drive_file โครงการจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124
insert_drive_file โครงการจ้างเหมาปรับปรังซ่อมแซมถนนลูกรัง-ภายใน-อบต.นางัว poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124
insert_drive_file โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำพร้อมลงลูกรังซ่อมแซมถนน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123
insert_drive_file โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านอูนนา หมู่ 11(Terms of reference: TOR) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสามัคคี-บ้านโนนกุง(Terms of reference: TOR) โดย : admin poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านอูนนา หมู่ที่ 11 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาคอบ-กุดน้ำใส poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านโนนกุง ม.9 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน คสล. ม.10, ม.11 และทางเข้า อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.3, ม.4 และม.5 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน คสล. ม.3 และ ม.13 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน คสล. ม.7 และ ม.4 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนดินสายใหม่ ม.12 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อถังขยะแบบกลม poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124
221 - 240 (ทั้งหมด 255 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13