องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นางัว
อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 87
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 72
คู่มือปฏิบัติงานกองการศึกษา
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 72
คู่มือปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 59
คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 68
คู่มือปฏิบัติงาน(งานพัฒนาชุมชน)
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 72