messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นางัว
อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 56
คู่มือประชาชนรวมทุกงาน
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 34
คู่มือปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 178
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 112
คู่มือปฏิบัติงานกองการศึกษา
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 94
คู่มือปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 93
คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 159

× องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว