องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นางัว
อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
photo ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
description ขอต่ออายุใบขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอน
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
description การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
description การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยคนพิการ
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
description การรับชำระภาษีป้าย
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
description การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
description การจดทะเบียนพาณิชย์(ยกเลิก)
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
description การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
description การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลง)
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
description การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา22
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
description การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามาตรา21 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
description การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา33
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
description การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
description การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
description การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
description การแจ้งถมดิน
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
description การแจ้งดัดแปลงอาคารมาตรา39ทวิ
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
description การแจ้งขุดดิน
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
description การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา39ทวิ
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
description การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา39ทวิ
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1