องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นางัว
อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
photo ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
description ขอต่ออายุใบขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
description การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
description การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
description การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
description การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
description การจดทะเบียนพาณิชย์(ยกเลิก) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
description การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
description การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลง) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
description การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา22 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
description การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามาตรา21 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
description การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา33 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
description การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
description การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
description การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
description การแจ้งถมดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
description การแจ้งดัดแปลงอาคารมาตรา39ทวิ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
description การแจ้งขุดดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
description การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา39ทวิ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
description การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา39ทวิ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1