องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นางัว
อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
folder งานนักทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2/2564)
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปีประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 ฉบับปรังปรุงครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานของนักทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
insert_drive_file ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2564-2566)
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1