องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นางัว
อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ราย่งานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสามัญสมัยที่ 2 พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศกำหนดประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาคณะกรรมการแปรญัติ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
find_in_page รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสามัญสมัยที่4ครั้งที่2 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่4ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file เรียกประชุมสภาครั้งแรก 65 (หนังสือเรียกประชุม+หนังสือเชิญประชุม+ประกาศ) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.นางัว ปี 2565 ครั้งแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
1 - 20 (ทั้งหมด 31 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว