messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
folder รายงานการประชุมสภา
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2567 | เปิดอ่าน : 11
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 9
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 13
ราย่งานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 11
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 27
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 15
รายงานการประชุมสภาสามัญสมัยที่ 2 พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 31
รายงานการประชุมสภาสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 22
รายงานการประชุมสภาสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 20
รายงานการประชุมสภาสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 27
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 28
ประกาศกำหนดประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 29
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 29
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 25
รายงานการประชุมสภาคณะกรรมการแปรญัติ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 29
find_in_page รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 37
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 32
รายงานการประชุมสภาสามัญสมัยที่4ครั้งที่2 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 41
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่4ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 53
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 42
1 - 20 (ทั้งหมด 33 รายการ) 1 2

× องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว