ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง