ชื่อเรื่อง : จ้างค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (จำนวน 4 แห่ง) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง