ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง