ชื่อเรื่อง : ซื้อวัดสุอุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง