ชื่อเรื่อง : ซื้อซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง