ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริมนม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง