องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นางัว
อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2565
รายละเอียด : ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว นำโดย นายศิลป ประกิง่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว ได้จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในเขตพื้นที่เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย และสุขภาพ ทั้งนี้ยังรวมไปถึง การแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างสัมพันระหว่างพนักงานส่วนตำบล และ ประชาชนในเขตพื้นที่ องค์กาบริหารส่วนตำบลนางัว
ผู้โพส : admin