องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นางัว
อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
โครงการประชาคม พ.ศ.2565
รายละเอียด : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้ออกประชาคมเพื่อทราบถึงปัญหาของประชาชน และเพื่อทราบแนวทางการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนภายในเขตตำบลนางัว
ผู้โพส : admin