องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นางัว
อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
folder ข้อบัญญัติ อบต.นางัว
insert_drive_file ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file ข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
insert_drive_file ข้อบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
insert_drive_file ข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุดขภาพ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117
insert_drive_file ข้อบัญญัติการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
find_in_page ข้อบัญญัติ อบต.นางัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130
insert_drive_file ข้อบัญญัติ อบต.นางัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 251
insert_drive_file ข้อบัญญัติ อบต.นางัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219
insert_drive_file ข้อบัญญัติ อบต.นางัว ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224
insert_drive_file ข้อบัญญัติ อบต. พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 220
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว