องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นางัว
อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
folder ประเภทบริหารท้องถิ่น
insert_drive_file 1101 นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง) grade
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19

folder ประเภทอำนวยการท้องถิ่น
insert_drive_file 2101 นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง) grade
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file 2102 นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง) grade
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
insert_drive_file 2103 นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง) grade
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
insert_drive_file 2107 นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง) grade
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18

folder ประเภทวิชาการ
insert_drive_file 3101 นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) grade
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file 3102 นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) grade
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file 3103 นักวิเคราะห์นโยายบและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) grade
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file 3201 นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) grade
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
insert_drive_file 3204 นักวิชาการพัสดุ (นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) grade
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19

folder ประเภททั่วไป
insert_drive_file 4701 นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) grade
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file 4101 เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) grade
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
insert_drive_file 4203 เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) grade
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file 4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-อาวุโส) grade
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file 4801 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติงาน-อาสวุโส) grade
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20× องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว